Rovaniemen jooga ry

Jooga tuli Rovaniemelle jo 1970-luvulla ja yhdistys perustettiin vuonna 2001. Rovaniemen jooga ry:n tarkoituksena on edistää joogan harrastusta Rovaniemellä. Se järjestää säännöllisesti kokoontuvia alkeis- ja jatkoryhmiä ympäri vuoden. Lisäksi joogan harrastajilla on mahdollisuus osallistua erilaisille viikonloppukursseille ja esittelytilaisuuksiin. Joogayhdistys toimii yhteistyössä Suomen Joogaliitto ry:n kanssa.

Mitä jooga on?

Jooga on vanha intialainen harjoitusmenetelmä, jonka pohjalta on kehittynyt länsimaisille ja suomalaisille sopiva jooga. Suomen Joogaliiton opettama jooga, SJL- jooga, sopii kaikille omasta kokonaishyvinvoinnista ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille. Ohjatussa harjoituksessa korostetaan oman itsensä kuuntelua, ja siinä yhdistyvät sekä hatha- että rajajoogan perinne. Harjoituskerta kestää 1,5 tuntia, jonka aikana työskennellään kehon liikkuvuuden edistämiseksi, keskitytään hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen ja tietoiseen läsnäoloon. Fyysisen harjoituksen avulla voidaan päästä suotuisissa olosuhteissa hiljentymiseen, meditaatioon.

Ohjaajat

Yhdistyksemme kaikki ohjaajat ovat SJL jooganopettajia tai -opiskelijoita

 • Ritva Kuure
  jooganopettaja SJL®
 • Hannele Schroderus
  jooganopettaja SJL®
 • Tarja Rönkkö
  jooganopettaja SJL®
 • Sirkku Savusalo
  jooganopettaja SJL®
 • Anne Jatkola
  jooganopettajaopiskelija SJL®

Rovaniemen  jooga ry:n tietoturvaseloste

Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 1. Yhteystiedot :Rovaniemen  Jooga ry, www.rovaniemenjooga.net, info@rovaniemenjooga.net  Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja
 1. Käsiteltävät tiedot : Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat: Etu- ja sukunimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi.   Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä. Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat osallistua jäsenhintaan.
 1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten: Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenmaksut. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Jäsenrekisteriä käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen toimihenkilö.
 1. Tietojen säilytysaika: Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kolmeen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä. Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensi tilassa.
 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot: Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.
 1. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Rovaniemen jooga ry:n hallitus

 • puheenjohtaja Ritva Kuure
 • varapuheenjohtaja Terttu Vitikka
 • sihteeri Taina Kojola
 • taloudenhoitaja Terttu Kostamo
 • Ritva Jaakkola
 • Seija Keskitalo-Foley

Harjoituksiin liittyvät tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen:
info@rovaniemenjooga.net