Rovaniemen Jooga ry

Jooga tuli Rovaniemelle jo 1970-luvulla ja yhdistys perustettiin vuonna 2001. Rovaniemen Jooga ry:n tarkoituksena on edistää joogan harrastusta Rovaniemellä. Se järjestää säännöllisesti kokoontuvia harjoitusryhmiä ympäri vuoden. Lisäksi joogan harrastajilla on mahdollisuus osallistua eripituisille viikonloppukursseille, joiden aiheet liittyvät joogan eri menetelmiin.

Yhdistykseltä voi myös tilata kertaluonteisia joogaan tutustumisia erikokoisille ryhmille, mm. työyhteisön virkistyspäivään ja työkykyä ylläpitäviin tilaisuuksiin.

Joogayhdistys on  Suomen Joogaliiton jäsen.

Mitä SJL-jooga on?

Jooga tarkoittaa filosofiaa, johon liittyy erilaisia kehon ja mielen harjoituksia. Yhdistyksen harjoituksissa ohjataan Suomen Joogaliiton opettamaa joogaa, SJL- joogaa, jossa yhdistyvät sekä hatha- että rajajoogan perinne. Se sopii kaikille omasta hyvinvoinnistaan ja henkisestä
kasvustaan kiinnostuneille. Ohjatussa harjoituksessa korostetaan itsensä havainnointia. Harjoituskerta kestää 1,5 tuntia. Sen aikana tehdään asentosarjoja ja asentoja eli asanoita oman hengityksen rytmissä. Selkärangan ojennukset, taivutukset eri suuntiin ja kierrot edistävät
kehon joustavuutta, liikkuvuutta ja tasapainoa. Liike, hengitys ja keskittyminen auttavat kohti sisäistä harjoitusta, löytämään mielen rauhoittumisen harjoituksen lopussa. Joogan voi aloittaa nuorena tai ikääntyneenä, sitä voi harrastaa sukupuoleen, etniseen taustaan tai uskontoon katsomatta. Näin jooga voi toimia siltana, joka yhdistää ihmisiä.

Ohjaajat

Yhdistyksemme kaikki ohjaajat ovat Suomen Joogaliiton kouluttamia jooganopettajia tai koulutuksessa olevia opiskelijoita.

 • Hanna-Kaisa Kumpuniemi, jooganopettajaopiskelija SJL, hannakaisa.kumpuniemi@gmail.com
 • Ritva Kuure, jooganopettaja SJL®, kuureritva@gmail.com
 • Hannele Schroderus, jooganopettaja SJL®, hannele@huolintalinja.fi

 

Viihtyisä joogasalimme sijaitsee Varastotie 2:n toisessa kerroksessa, sisäänkäynti Vierustien puolelta.

Rovaniemen  Jooga ry:n tietoturvaseloste

Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 1. Yhteystiedot :Rovaniemen  Jooga ry, www.rovaniemenjooga.net, info@rovaniemenjooga.net  Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja
 1. Käsiteltävät tiedot : Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat: Etu- ja sukunimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi.   Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä. Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat osallistua jäsenhintaan.
 1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten: Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenmaksut. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Jäsenrekisteriä käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen toimihenkilö.
 1. Tietojen säilytysaika: Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kolmeen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä. Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensi tilassa.
 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot: Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.
 1. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Rovaniemen Jooga ry:n hallitus

 • puheenjohtaja Ritva Kuure
 • varapuheenjohtaja Terttu Vitikka
 • sihteeri Seija Keskitalo-Foley
 • taloudenhoitaja Terttu Kostamo
 • Petri Mentu
 • Ulla Halonen

 

Harjoituksiin liittyvät tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen:
info@rovaniemenjooga.net